Kassererens Side

Kassererens Side

Kontingentsatser år 2014
Kontingent = 500 kr./halvår
Kontingenter opkræves forud i januar og september.

Tilmeld kontingentbetaling til PBS
Vi har vlagt at bruge bankoverførsler og der kan derfor ikke anvendes girokort.

Udmeldelse kan kun ske til udgangen af en måned.
Eks.: udmeldelse den 5. januar – der skal betales til og med den 31 januar. Husk at meddele det skriftligt til lederen, og med kopi til kassereren (helst på mail)

Vi anvender følgende bankforbindelser: 
Danske Bank    Reg.nr.: 1551  Konto: 4955 7126 84

Til leverandører
Vores CVR = 33567626

Eventuelle udbetalinger til leverandører og andre sker kun via netbank, og kun mod dokumentation (regning, bon eller lign),  kassereren har ingen kontanter.