Bemærk

Efterårets program er nu opdateret.

Efterårsprogrammet er nu opdateret, se mere på de enkelte grenes sider, i højre kolonne.

TURE OG ARRANGEMENTER I EFTERÅRET.

I NOVEMBER har vi vores årlige skovarrangement. Det bliver

d. 25.-26. og er for alle spejdere, forældre og søskende. Det er

en tur i skoven for at samle ting til dekorationer og til fælles

hygge (kakao/kaffe, æbleskiver m.v.) i spejderhuset. For alle

spejdere fortsætter turen med weekend i hytten.

Der kommer mere besked senere.

 

NOVEMBER er også den måned hvor vi plejer at sælge Y-mens

Club´s julemærker. Det gir lidt gode ekstra penge at gøre godt

med til sjove aktiviteter.

I år skal vi også sælge skrabe-julekalendre fra vores eget korps.

Jeg håber der er nogle rare forældre der vil hjælpe til med op-

syn af spejderne mens de sælger mærkerne.

Alle får 5 stk. af hver med hjem til hjemmesalg, resten skal

sælges ved supermarkeder/dørsalg. Vi får tildelt nogle steder

i byen hvor vi må sælge. Salget starter den 25/10-17.

Der kommer mere besked når mærkerne/kalendrene udleveres.

 

Den 13. DECEMBER går hele gruppen Lucia-optog på Knud

Lavard Centret. Det er en gammel tradition og alle hygger sig

utrolig meget, så her møder ALLE op. Vi slutter med lidt jule-

hygge og knas sammen med de ældre på afd. A.

Der kommer mere besked.

 

Vi holder juleafslutning den 20/12. Her efter er der juleferie, og

så vi starter igen efter nytår onsdag den 3/1-18.